Pwochen US 17-92 Lane Fèmen pou SunRail Taye Pyebwa

MAITLAND, Fla. – Depatman Transpò Laflorid (FDOT) pral fè koupe pyebwa ki nesesè pou rive nan Koridò Feroviwon Santral Florida (CFRC) nan pon an sou US 17-92 nan Maitland. Pou fè travay sa a, yo pral nesesè fèmti liy nan zòn nan samdi 12 novanm. 

Liy dwat la nan direksyon nò US 17-92 ap fèmen 12 novanm apati 7 am jiska midi. 

Liy dwat nan direksyon sid US 17-92 pral fèmen 12 Novanm apati midi rive 5 pm Yon fwa travay la nan liy direksyon nò a fini, yo pral fèmti liy direksyon sid la. 

Kesyon medya yo ta dwe dirije bay Biwo Kominikasyon FDOT District Five nan FDOT-D5Comm@dot.state.fl.us oswa pa telefòn nan 386-943-5593. 

Orè a kapab chanje akòz move tan oswa kondisyon enprevi. 

Tanpri fè atansyon alantou tren, pasaj tren, epi pandan w sou platfòm estasyon yo. Fè entelijan. Fè atansyon. 

Pou jwenn plis enfòmasyon sou SunRail, ki gen ladan pri tikè yo, orè, ak kote estasyon yo, tanpri vizite www.SunRail.com, oswa telechaje aplikasyon SunRail la.