Rapèl: SunRail Kouri Samdi 4 Fevriye

Sèvis kòmanse demen maten

Sanford – Depatman Transpò Florid la ap voye rapèl SunRail pral ofri sèvis samdi demen 4 fevriye 2017. Sèvis espesyal sa a fè pati yon pwojè pilòt e li se yon inisyativ ki finanse prive.

Samdi 4 fevriye, sèvis SunRail kòmanse ak premye tren an k ap soti nan direksyon sid soti nan estasyon DeBary a 8 am Tanpri vizite www.sunrail.com pou w wè tout orè samdi a. Pi gwo lokal 4 fevriye se Atizay pou tout jounen an nan Loch Haven Park nan Orlando, patwone pa United Arts of Central Florida.

SunRail ankouraje pasaje yo pou yo ale nan estasyon yo omwen 30 minit bonè, sitou si w ap achte tikè nan machin lavant yo ki sou platfòm yo. Si w ap fè koneksyon otobis LYNX, tanpri konnen sèvis LYNX Samdi a ka diferan ak sèvis regilye lasemèn. Tanpri tcheke orè Samdi LYNX la nan: www.golynx.com.

Dènye tren nan direksyon nò a kite estasyon Sand Lake Road a 6:15 pm epi li rive nan DeBary a 7:18 pm Pri tikè regilye yo aplike.

Pou plis enfòmasyon sou SunRail, tankou pri, kote estasyon yo, ansanm ak orè regilye jou lasemèn yo, tanpri vizite www.sunrail.com.

SunRail nan Samdi Konsèy

• SunRail pral kolekte pri tikè yo samdi 4 fevriye 2017
• Rive nan platfòm estasyon yo omwen 30 minit davans tren ou a
• Sonje tape sou ak koupe ak tikè ou, konsa vwayaj ou a pral anrejistre
• Tanpri tcheke orè SunRail la nan www.sunrail.compou asire w ou pa rate tren ou
• Si w ap itilize LYNX pou fè sant vil oswa lòt koneksyon, tanpri tcheke orè otobis LYNX pou wè ki lè otobis yo kouri: www.golynx.com
• Pa gen dwa manje nan tren an, ni fimen nan tren an ak platfòm. Bwason ki pa gen alkòl yo dwe nan resipyan ki an sekirite, ki pa gen okenn koule
• Tanpri dwe koutwazi ak lòt moun, pliye pousèt yo, sere bisiklèt byen paske tren yo ka gen anpil moun.
• Tanpri fè atansyon alantou tren, pasaj tren, epi pandan w sou platfòm estasyon yo. Fè entelijan. Fè atansyon.