Reyinyon Viryèl Komisyon Ferovilè Santral Florida (CFCRC) 28 me 2020

Orlando – Central Florida Commuter Rail Commission (CFCRC), konsèy konsiltatif SunRail ki gen ladan lidè eli nan senk patnè finansman lokal yo, pral òganize yon reyinyon vityèl jedi 28 me apati 3 pm atravè Zoom.

Patisipan yo ka rantre nan yon òdinatè, tablèt oswa telefòn selilè. Klike sou lyen sa a pou w patisipe nan webinar la:

https://zoom.us/j/95357747491?pwd=N0xTOU1BTE8zQzZrQ0hiZFRDRVJwdz09. Antre modpas la lè yo mande l: 419471. Tanpri bay ase tan pou w konekte nan reyinyon an. Reyinyon an ap kòmanse san pèdi tan a 3 pm

Patisipan ki rantre nan telefòn yo ka konpoze nimewo telefòn lan epi antre ID webinar a lè yo mande:
(646) 558-8656

ID webinè: 953 5774 7491

Yo mande patisipasyon piblik san konsiderasyon ras, koulè, orijin nasyonal, laj, sèks, relijyon, andikap oswa sitiyasyon fanmi an. Moun ki vle eksprime enkyetid yo konsènan konfòmite FDOT ak Tit VI ka fè sa lè yo kontakte Roger Masten, Koòdonatè Tit VI SunRail nan roger.masten@dot.state.fl.us.

Moun ki bezwen aranjman dapre Lwa Ameriken andikape yo oswa moun ki bezwen sèvis tradiksyon (gratis) ta dwe kontakte Roger Masten, omwen sèt jou davans reyinyon an, c/o SunRail, 801 SunRail Drive, Sanford, FL 32771; oswa pa telefòn nan (321) 257-7161; oswa pa imèl nan roger.masten@dot.state.fl.us.

Kesyon? Tanpri kontakte Jessica Ottaviano nan Depatman Transpò Florid nan Jessica.Ottaviano@dot.state.fl.us /386-943-5473.

Tanpri fè atansyon alantou tren, pasaj tren, epi pandan w sou platfòm estasyon yo. Fè entelijan. Fè atansyon. Pou plis enfòmasyon sou SunRail, tankou pri tikè yo, orè ak kote estasyon yo, tanpri vizite www.sunrail.com, oswa telechaje aplikasyon SunRail la.

www.fdot.gov