Reyinyon Central Florida Commuter Rail Commission (CFCRC) 31 me 2018

Orlando – Central Florida Commuter Rail Commission (CFCRC), konsèy konsiltatif SunRail ki gen ladan lidè eli nan senk patnè finansman lokal yo, pral rankontre Jedi 31 me 2018 apati 10 am nan biwo Metroplan Orlando, ki chita nan 250 S. Orange. Avenue, Suite 200, Orlando, Florid 32801.

Sit reyinyon sa a byen sitiye tou pre platfòm Church Street Station yo. Tanpri tcheke lè arive ak depa SunRail nan www.sunrail.com.

Yo mande patisipasyon piblik san konsiderasyon ras, koulè, orijin nasyonal, laj, sèks, relijyon, andikap oswa sitiyasyon fanmi an. Moun ki vle eksprime enkyetid yo konsènan konfòmite FDOT ak Tit VI ka fè sa lè yo kontakte Jennifer Smith, Kowòdonatè FDOT Distri Senk Tit VI nan jennifer.smith2@dot.state.fl.us.

Moun ki bezwen aranjman dapre Lwa Ameriken andikape yo oswa moun ki bezwen sèvis tradiksyon (gratis) ta dwe kontakte Roger Masten, c/o SunRail, 801 SunRail Drive, Sanford, FL 32771; oswa pa telefòn nan (321) 257-7161; oswa pa imel roger.masten@dot.state.fl.us.

Kesyon? Tanpri kontakte Steve Olson nan Depatman Transpò Florid nan steve.olson@dot.state.fl.us /386-943-5479.

Tanpri fè atansyon alantou tren, pasaj tren, epi pandan w sou platfòm estasyon yo. Fè entelijan. Fè atansyon. Pou plis enfòmasyon sou SunRail, tankou pri tikè yo, orè ak kote estasyon yo, tanpri vizite www.sunrail.com.